Dezinfekcia

DEZINFEKCIA je súbor opatrení zameraný na likvidáciu mikroorganizmov za použitia chemických prípravkov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Je to taktiež ničenie choroboplodných zárodkov na živých a neživých materiáloch. Dezinfikuje sa praktický všetko (človek, bežné veci, vzduch, voda, zvierata…..).

CIEĽOM dezinfekcie je, aby na predmetoch alebo v prostredí neexistovali mikróby, ktoré spôsobujú rôzne infekčné ochorenia (salmonelóza, dyzentéria, leptospiróza, ….).

KDE sa hlavne vykonáva dezinfekcia : v budovách s veľkým množstvom migrujúcich ľudí, v bazénoch, v zdravotníckych zariadeniach, poľnohospodárskych objektoch, v bytoch po zomrelom, pivniciach, povalách, suterénoch, kuchyniach, jedálňach…

DEZINFEKCIA sa vykonáva postrekom, aplikáciou špeciálnym prenosným strojom ULV alebo dymom – fogom.