Ochrana drevených konštrukcií

HACCP

Hazard analysis and critical control points – povinné pre všetky potravinárske a reštauračne prevádzky

Direktíva o hygiene a potravinách, ktorá bola prijatá krajinami Európskej únie pod značkou 93/43/EEC stanovuje akými organizačnými postupmi zaistia kompetentné orgány členských krajín EU kontrolu výrobných a skladovacích postupov pri potravinách. Vyslovene je uložená povinnosť inšpekčných návštev všetkých potravinárskych budov a prevádzok vo frekvenciách, ktoré zodpovedajú riziku spojeného s tymyto prevádzkami. Musí byť týmto zaručené, že sa dostanú na trh potraviny a potravinárske výrobky neškodné pre zdravie človeka. Jednou z hlavných zásah uvedených v direktíve je povinnosť dodržiavania principov všeobecne známych ako HACCP.

VŠEOBECNÉ PRINCÍPY UPLATNENIA HACCP

  • stanovenie a určenie rizikových miest s ohľadom na možnú kontamináciu mikroorganizmami a na možnosť zavlečenia – usídlenia jednotlivých druhov živočíšnych škodcov
  • stanovenie možných spôsobov monitorovania a hubenia jednotlivých druhov škodcov
  • rozpis/harmonogram pravidelných návštev za účelom ochrany a monitoringu škodcov
  • preventívne opatrenia zo strany prevádzkarne a vykonávajúcej deratizačnej firmy

Za účelom zmluvy s firmou vykonávajúcou deratizáciu (kontrolu škodcov) nás kontaktujte, prosím.

Taktiež nás kontaktujte pokiaľ potrebujete umiestniť do Vašej prevádzky elektrický lapač lietajúceho hmyzu. Máme v ponuke niekoľko modelov veľmi kvalitných zariadení, ktoré spĺňajú prísne požiadavky hygieny potravín, majú nerozbitné žiarivky a odchytové dosky odolné voči plesni.

Pripravíme Vám kompletnú dokumentáciu – zložku DDD pre Váš HACCP šanón