Škodcovia

Ploštica

Ploštica

V prípade tohto hmyzu sa jedná o najväčší problém s výskytom nežiaducého hmyzu - parazita, v posledných rokoch a to nie len na Slovensku, ale celosvetovo.

Mravec

Mravec čierny / obecný, je naším najbežnejším druhom. Vyskytuje sa všade, vo vnútri budov a domov, taktiež vo voľnej prírode, v záhradách a pod.

Holub

Holub

Holuby sa stali fenoménom námestí, opustených i obývaných budov miest a mestečiek na celom Slovensku. Usídľujú sa hlavne na strechách a v podkroviach budov.

Drevokazný hmyz

Likvidáciu tohto hmyzu vykonávame systematický a to tlakovou injektážou, následným dodatočným ošetrením drevených častí a priestoru, kde sa tieto drevené konštrukcie nachádzajú.

Mravec Faraónsky

Mravec faraón

Tento druh mravca žije v našich podmienkach iba v blízkosti ľudí a ich domovov. Je to všežravec, vyhľadáva potravu bohatú na bielkoviny a cukor.

Rus domový

Rus domový

Rus patrí medzi švábovitý hmyz. Nie je o nič príjemnejší ako klasický šváb, praktický pre laika je skoro na nerozoznanie.

Šváb

Šváb

Veľmi nepríjemný až odporný druh hmyzu, ktorý je rozšírený po celom svete. Na Slovensku sa udomácnil hlavne v bytoch a reštauračných zariadeniach.

Blcha

Blcha

Blcha ľudská je načastejší cudzopasník zo všetkych druhov blch na územi Slovenska. Niekedy žije aj na domacích a divo žijúcich zvieratách.

Osa

Sršeň / Osa

Je hlavne v letnom období značne rozšírená na celom územi. Dospelé jedince sa živia sladkým ovocím a nektárom, taktiež lovia húsenice a drobný hmyz.

Komár

Komár

Bežný druh vyskytujúci sa hlavne v ľudských obydliach a okolí. Je to klasický druh, ktorý môžme pozorovať bežne v lete.

Kliešť

Kliešť

Telo má vajcovitého elipsovitého tvaru. Ústne ústrojenstvo má cicavé, vpredu zahrotené a pri cicaní sa preto zavŕtavá do kože hostiteľa.