Blcha

Blcha ľudská je načastejší cudzopasník zo všetkych druhov blch na územi Slovenska. Niekedy žije aj na domacích zvieratách a na divo žijúcich zvieratách. Patrí medzi prenášačov ochorení zo zvierat na človeka. Je relatívne nebezpečná a to hlavne pre citlivejších jedincov a hlavne deti. Je dosť rozšírená na celom územi a častokrát ju možno vidieť v pivniciach obytných domov, opustených budov a niektorých ubytovniach.

Po bodnutí vzniká na koži pupenec s krvavou škvrnou v strede, celá raná je dosť dráždiva a hlavne svrbí. Po cca troch dňoch táto rána mizne. Do blchy ktorá sála krv z infikovanej osoby alebo zvieraťa sa dostávajú pôvodcovia nákaz z krvi infikovaného. V blche sa často množia alebo ešte ďalej rozvíjajú.

Netreba prítomnosť tohto hmyzu podceňovať, keďže je v ostatnom období u nás relatívne dosť rozšírený. Často krát sa vyskytuje vo veľkých alebo väčších množstvách.