Fumigácia

Plynovanie čiže fumigácia je druhom dezinsekcie (ničenie škodlivého hmyzu) a zároveň deratizácie (ničenie škodlivých hlodavcov) v uzavretých objektoch pri použití jedovatého plynu. Na Slovensku sa väčšinou používa plyn na báze fosforovodíka. Väčšinou sa jedná o poľnohospodárske objekty a mlyny. Plynujú sa prázdne objekty ako aj komodity napadnuté škodcami (v poľnohospodárstve sa jedná väčšinou o malého čierného chrobáka tzv. pilus).

Pri plynovaní voľného obilia používame dávkovacie sondy – zabezpečí sa ošetrenie v hĺbke oštrovanej komodity !

V prípade exportu tovaru do niektorých zámorskych krajín je potrebné k zasielke doložiť aj certifikát o zaplynovaní (fumigácií).

Pôsobenie plynu: plyn je ťažší ako vzduch teda klesá, uvoľňuje sa po cca 20 minútach od aplikácie. Je potrebné uzavrieť a označiť plynovaný objekt.

PLYN je veľmi nebezpečný, môžu ho používať a manipulovať s ním iba firmy so špeciálnym odborným kurzom, my sa touto problematikou zaoberáme 26 rokov

V prípade exportu Vaších produktov do tretích krajín, budete potrebovať certifikát o Fumigácií – vystavíme Vám ho aj v anglickom jazyku