Drevokazný hmyz

OCHRANA DREVA

Vykonávame zásahy v prípade už napadnutého dreva drevokazným hmyzom (červotoč, fuzač / tesarik….)

Likvidáciu tohto hmyzu vykonávame systematický a to tlakovou injektážou, následným dodatočným ošetrením drevených častí a priestoru, kde sa tieto drevené konštrukcie nachádzajú. Tlakovú injektáž vykonávame prípravkom, ktorý ničí hmyz a pôsobí v dreve aj niekoľko rokov. Vysokotlaková injektáž sa používa v cca 60% prípadov. Ďalšou výhodou je rýchlosť realizácie a skutočnosť, že majiteľ môže praktický ihneď po zásahu využívať danú nehnuteľnosť.

Nezabúdajte, že prípravok, ktorý aplikujete na drevenú konštrukciu pri stavbe strechy Vášho domu, pôsobí relatívne krátku dobu. Hmyz dokáže vniknuť aj do drevených konštrukcií, ktoré sú ošetrené náterom – cez prskliny a rúzne otvory

VNIKANIE DREVOKAZNÉHO HMYZU DO OBJEKTU : z okolitej prírody v prípade, že bývate v blízkosti lesa, z palivového dreva, drevené časti boli už napadnuté pri výstavbe príp. aktuálne použitie napadnutého dreva pri dodatočnej výstavbe

AKO ZISTIŤ PRÍTOMNOSŤ TÝCHTO ŠKODCOV / ZÁKLADNÉ ZNAKY : výletové otvory na drevených konštrukciách, piliny pod drevenou konštrukciou , podľa zvuku, ktorý je počúteľný hlavne vo večerných a nočných hodinách, keď je dostatočné ticho v objekte, podľa poškodených konštrukcií ……

Najrozšírenejší drevokazný hmyz u nás

ČERVOTOČ

Je to drevokazný hmyz o veľkosti cca 4 mm, u nás sa vyskytujú bežne 2 druhy. Tento chrobák ostáva väčšinou na mieste , na kde sa vyliahol. Samička kladie obvykle vajíčka do starých vyletových otvorov a štrbín, cca 30 – 60 vajíčok.

TESARIK / FUZAČ

Tesarik je najnebezpečnejší drevokazný hmyz u nás. Jeho zafarbenie je premenlivé, je žltohnedý, červenohnedý až čierny s dvoma priečnými pruhmi. Má 2 typické škvrny na tele.Tento hmyz napadá drevo ihličnatých stromov. Samička kladie 80 až 200 vajíčok do otvorov a špár. Vyliahnuté larvy vyhlodávajú chodbičky pod povrchom, neskôr sa viac zavŕtavajú do dreva. Larva sa vyvíja neuveriteľných 3 až 15 rokov. Výletové otvory sú oválne a až 1 cm dlhé. Dospelý tesarik žije približne 1 mesiac. Vďaka používaniu menej kvalitného dreva a celoročne vytápanému objektu, tesarik mení svoje návyky. Poškodzuje hlavne horné trámy na teplejšej strane budovy.