Sršeň / Osa

OSA OBYČAJNÁ

Veľkosť cca 15 mm. Je hlavne v letnom období značne rozšírená na celom územi. Dospelé jedince sa živia sladkým ovocím a nektárom, taktiež lovia húsenice a drobný hmyz. Hniezda robia hlavne v zemi, v prasklinách a pod strešnou krytinou v rodinných domoch. Na jeseň sa v bunkách narodia osy robotníčky, z ktorých sa neskôr vyvinú kráľovné alebo samce. Opúšťajú kolóniu a po spárení si najdú miesto kde prezimujú. Niektoré samce a robotnice cez zimu zahynú. Kráľovné však budúci rok vylezú, aby založili novú kolóniu.

OSA ÚTOČNÁ

Je taktiež rozšírená po celom územi. Tvorí rodiny s asi 3000-5000 členmi.

Príbuzným osi je sršeň (vespa), ktorý je asi 2 krát väčší ako osa a stavia si plastové hniezda zvislé zavesené. Je to tzv.dravec a pre človeka dosť nebezpečný. Svojej obeti (menšiemu hmyzu) odtrhuje pri súboji hlavu. Nezriedka sa stali prípady vážných následkov u ľudí z jehouštipnutia. Pre alergických ľudí je doslova životu nebezpečný. Pri odstraňovaní jeho hniezda začína útočiť a nekontrolovateľné poletuje.

Osi majú taktiež dokonalé prepracovanú stratégiu a hierarchiu. Osa prieskumníčka hľadá priestor vhodný na hniezdenie. V prípade, že ho nájde a je vhodný čo sa týka podmienok na prežitie a veľkosti plochy, odovzdá túto informáciu ďalším prieskumníčkam /asi 4-5 jedincov/ ktoré taktisto obhliadnú nájdený-vytypovaný priestor a následuje ďalšia obhliadka. Pokiaľ aj ony uznajú, že priestor je vhodný pre ich roj, odovzdajú túto informáciu v hniezde a behom niekoľkých sekund až minút sa dáva celý roj do pohybu a sťahuje sa do nových priestorov.