Rus domový

Rus patrí medzi švábovitý hmyz. Nie je o nič príjemnejší ako klasický šváb, praktický pre laika je skoro na nerozoznanie. Farbu má špinavožltú miestami až veľmi svetlú. Samec aj samica majú krídla, ktoré el nepoužívajú takmer nikdy. Dobre lezie po kolmých stenách (na rozdiel od švába) a dáva prednosť teplým miestam až okolo 30 stupňov s čo najmenším prúdením vzduchu. Žije praktický na celom našom území a je naviazaný na človeka. Žije v bytoch, kuchyniach,skladoch,pekárňach……. Vo voľnej prírode tento hmyz nežije. Ukrýva sa v štrbinách a v okolí motorov (chladnička). Má rýchly pohyb a je podobne ako šváb svetloplachý. Je aktívna hlavne v noci. Hlavnú zložku potravy tvoria pečivo, mäso, cestoviny, zbytky potravin……… ďalej papier, odevy, výrobky z kože a pod. Tento hmyz prenáša hlavne črevné ochorenia a znečisťuje potraviny a plochy svojim trusom, ktorý je infikovaný. V prípade výskytu tohto hmyzu sa doporučuje okamžitý odborný zásah.

BIOLÓGIA

Veľkosť cca 10-15 mm. Charakteristické sú dva čierne pruhy na hrudnom štíte. Rozmnožuje sa po celý rok. Po tzv. tanci dochádza k páreniu. Rozmnožuje sa veľmi rýchlo, samička kladie 37-45 vajíčok do schránky ktorú nosí stále so sebou na bruchu. Mladé jedince sa liahnu po 2 týždňoch. Dospievajú za dva mesiace. V priebehu života samička nakladie 5-7 znášok vajíčok.