Dezinsekcia

DEZINSEKCIA je súbor metód, opatrení a technologických postupov, ktorého cieľom je ničenie škodlivého hmyzu alebo článkonožcov. Hmyz je významný hlavne z hygienického hľadiska ako prenášač choroboplodných zárodkov a infekčných ochorení. Taktiež spôsobuje výrazne škody na skladovaných potravinách, materiáloch a iných produktoch.

SAMOTNÝ výkon dezinsekcie je špecifická činnosť, je potrebné poznať vhodné dezinsekčné prípravky a zároveň technologické postupy pri ničení hmyzu, aby nedošlo k opačnému efektu a to rezistencií (odolnosti) hmyzu voči používaným prípravkom. Veľa prípravkov nepôsobí na ten druh hmyzu na ktorý je určený. Čím ďalej tým je likvidácia hmyzu zložitejšia a použitie a kombinácia prípravkov si vyžaduje vysoké odborné vedomosti.

JEDNOZNAČNE zverte problém s výskytom hmyzu odbornej firme, ušetríte tým v konečnom dôsledku nemalé finančné prostriedky a hlavne čas.

Hlavne prevádzkovatelia hotelových a reštauračných zariadení musia dbať na hygienu vo svojom zariadení, častokrát podceňovanie vedie k závažnému stavu smerom nielen k svojim zákazníkom, ale v konečnom dôsledku aj smerom k svojim ekonomickým záujmom. Sú príklady z praxe keď prevadzkovateľ reštauračného zariadenia bol nútený ho zatvoriť, keďže z dôvodu výskytu hmyzu mu klesol počet pravidelných zákazníkov pod únosnú mieru. Je evidentne efektívnejšie stav, resp. výskyt hmyzu v objekte pravidelne kontrolovať.