Zásady ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania objednaného tovaru, služieb resp. na účely iných aktivít priamého marketingu predávajúcej spoločnosti.

Ochrana osobných údajov

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

    1.1 Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť MR SERVIS spol.s r.o Mäsiarska 30, Košice 040 01 ( ďalej len správca)

    1.2  Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

           MR SERVIS spol.s r.o. Mäsiarska 30, Košice 040 01

           IČO: 36170305  DIČ: 2020056137

           Tel: 0905 904 626

            email: mrservis.m@gmail.com

     1.3  Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov


2. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

    2.1 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl.6 ods. 1 písm. a/ Nariadenie Európského parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 94/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len ´´ nariadenie ´´)


3. Účel spracovania osobných údajov

    3.1  Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za vykonané služby resp. predaj a doručenie objednaného tovaru a obchodných oznámení a činenia iných aktivít správcu voči Vašej osobe.

    3.2  Zo strany správce nedochádza k automatickému individuálnému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.


4. Doba uloženia osobných údajov

    4.1 Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov ( na tento účel spracovania)


5. Ďalší príjemcovia osobných údajov

    5.1 Správca neposkytuje zozbierané osobné údaje zákazníkov tretím stranám.


6. Práva subjektu údajov

    6.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, príp. obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov

    6.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov daný spravcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas môžete odvolať na emailovej adrese mrservis.m@gmail.com

    6.3 Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

    6.4 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zánnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018